polski
English
polski
mapa bitowa
English
bitmap
mapa pikselowa (patrz: mapa pikselowa) dotycząca atrybutu przybierającego wartości 0 lub 1.

Przykład mapy bitowej