polski
English
polski
mapa przeglądowa
English
general map
mapa małoskalowa, tj. na ogół mapa w skali mniejszej niż 1:300 000, otrzymywana przez zmniejszenie i odpowiednią generalizację map topograficznych.