polski
English
polski
mapa rastrowa
English
raster map
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego komórkom (patrz: komórka) tworzącym raster (patrz: raster).