mapa przedstawiająca granice lub zasięgi obiektów oraz ich identyfikatory, może w szczególności pokazywać pokrycie pewnego obszaru mapami określonego rodzaju.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com