polski
English
polski
miejsce
English
location
w sensie geograficznym, identyfikowalne miejsce geograficzne.