model, który definiuje pojęcia w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com