polski
English
polski
model szkieletowy
English
wireframe representation
reprezentacja obiektu trójwymiarowego utworzona przez jego krawędzie lub inne linie służące do przedstawienia jego kształtu.