model danych przestrzennych uwzględniający zależności topologiczne sieci zawartej w płaszczyźnie i utworzonej przez węzły oraz ich połączenia, które są nieprzecinającymi się liniami łamanymi (patrz: łamana).

Sieć, w której każde połączenie jest skierowane, tj. przebiega od węzła początkowego do końcowego tego połączenia, stanowi graf skierowany (patrz: graf skierowany).

Węzły ze skierowanymi połączeniami tworzą sieć

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com