energooszczędne urządzenie obrazujące przeznaczone do komputerów zasilanych przez akumulatory.

Wykorzystuje się w nim zjawisko zmiany orientacji podłużnych cząstek krystalicznych pod wpływem przepływającego przez nie prądu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com