w języku UML – w związku generalizacji dotyczącym typów (patrz: typ) – jest to typ bardziej ogólny w stosunku do drugiego innego typu nazywanego w takim przypadku podtypem.
Relacje pomiędzy nadtypem i podtypem są takie same jak pomiędzy nadklasą (patrz: nadklasa) i podklasą (patrz: podklasa).

Synonim: supertyp

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com