dziedzina nauki i techniki zajmująca się geoinformacją jako informacją o przestrzeni ziemskiej, w której człowiek żyje i którą przekształca; obejmuje ona metody i technologie pozyskiwania geoinformacji, tworzenie systemów i infrastruktur geoinformacyjnych oraz ich liczne zastosowania w naukach o Ziemi, gospodarce, administracji publicznej, bezpieczeństwie publicznym i życiu codziennym.

Termin ten znajduje coraz szersze zastosowanie zwłaszcza w środowiskach akademickich. Terminem bliskoznacznym jest geomatyka (patrz: geomatyka).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com