polski
English
polski
niwelator cyfrowy
English
digital level
niwelator, który łącznie z łatami kodowymi służy do zautomatyzowanego pomiaru różnic wysokości oraz rejestracji wyników tego pomiaru.