istniejąca w Polsce sieć ośrodków zajmujących się gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (patrz: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem tego zasobu użytkownikom.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com