w programowaniu obiektowym, moduł zawierający dane oraz procedury potrzebne do korzystania z tych danych.

Każdy obiekt należy do klasy obiektów pełniących te same funkcje i dziedziczy funkcje klasy, z której pochodzi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com