obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który nie zawiera innych obiektów przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com