polski
English
polski
obiekt przestrzenny złożony
English
complex spatial object
obiekt przestrzenny, który zawiera inne obiekty przestrzenne.(patrz: obiekt przestrzenny).