jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zakłady przemysłowe oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com