polski
English
polski
obiekty rolnicze i akwakultury
English
agricultural and aquaculture facilities
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami.