1) zbiór pikseli (patrz: piksel) tworzących raster (patrz: raster) o określonych wymiarach,
2) odpowiednik analogowy zbioru pikseli.

Z pojęciem obrazu wiąże się zatem reprezentacja rastrowa w odróżnieniu od reprezentacji wektorowej, która dotyczy rysunków składających się z elementarnych figur geometrycznych: punkt, linia, obszar.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com