obraz stanowiący środkowy rzut fragmentu przestrzeni trójwymiarowej, tworzony drogą detekcji promieniowania elektromagnetycznego i rejestrowany w kamerze fotogrametrycznej (patrz: kamera fotogrametryczna); nazywany jest również zdjęciem fotogrametrycznym, zwłaszcza, jeśli jest utrwalony w postaci pozytywowej lub negatywowej na materiale fotograficznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com