polski
English
polski
obrazowanie (2)
English
portayal
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.