© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.