polski
English
polski
obrazowanie (1)
English
imaging
w teledetekcji, procesy tworzenia obrazu za pomocą systemu sensorowego.