zapobieganie zniszczeniu danych lub nieuprawnionemu z nich korzystaniu przez zastosowanie odpowiednich środków prawnych, administracyjnych i technicznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com