w języku UML – obiekt odbierający egzemplarz (patrz: egzemplarz) (wystąpienie) komunikatu (patrz: komunikat) od obiektu będącego nadawcą (patrz: nadawca) tego komunikatu.

Odbiorca po otrzymaniu komunikatu podejmuje akcję (patrz: akcja) odpowiednią do tego komunikatu.

Patrz także: odbiór (komunikatu) (patrz: odbiór komunikat)")

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com