kąt zawarty między normalną do elipsoidy odniesienia (patrz: elipsoida odniesienia) w danym punkcie i kierunkiem linii pionowej, czyli kierunkiem siły ciężkości (patrz: siła ciężkości) w tym punkcie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com