© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

przywrócenie uszkodzonego obrazu do jego stanu oryginalnego na podstawie dostępnych danych.