metoda przedstawienia na płaszczyźnie części lub całości powierzchni kuli lub elipsoidy obrotowej jako geodezyjnych modeli Ziemi.

Ponieważ nie jest możliwe jednoczesne zachowanie bez zniekształceń odległości, kątów i pól powierzchni, stosuje się, zależnie od przeznaczenia, odwzorowania o różnych wielkościach i różnym rozkładzie zniekształceń.

Odwzorowania powstają przez rzutowanie na płaszczyznę, powierzchnię walca lub stożka; mogą też być określane w sposób nie mający prostej interpretacji geometrycznej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com