w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, odłączony lub działający niezależnie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com