związane jest z usługami LBS (patrz: usługi LBS) telekomunikacji (telefonii) komórkowej, może być wykonywane technikami dwóch rodzajów.

Techniki pierwszego rodzaju wymagają specjalnego wyposażenia w aparacie użytkownika, np. odbiornika GPS lub odbiornika sygnałów czasu emitowanych przez stacje sieci.

W technikach drugiego rodzaju rozbudowaniu ulegają głównie stacje sieci, a lokalizacja następuje względem stacji znajdujących się najbliżej aparatu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com