według norm ISO 19100, działanie (operacja), jaką może wykonać każda instancja obiektu danego typu.

UWAGA
Operacje obiektów stanowią podstawę dla definicji typu obiektu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com