polski
English
polski
oprogramowanie aplikacyjne
English
application software
oprogramowanie służące konkretnym celom aplikacyjnym.