mapa obrazowa utworzona z pojedynczych obrazów poddanych procesowi ortorektyfikacji (patrz: ortorektyfikacja) oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com