polski
English
polski
ortoobrazy
English
orthoimagery
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej.