polski
English
polski
ortorektyfikacja
English
orthorectification
proces przetworzenia obrazu mający na celu usunięcie jego zniekształceń powodowanych różnicami wysokości powierzchni terenowej oraz nachyleniem zdjęcia.