polski
English
polski
osnowa geodezyjna trójwymiarowa
English
three dimensional control
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych.