usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów grawimetrycznych określono przyśpieszenie siły ciężkości odniesione do przyjętej epoki i jego dokładność.

Osnowa ta stanowi grawimetryczny poziom odniesienia dla wszelkich pomiarów grawimetrycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com