w odniesieniu do systemu:

1) zgodny z ogólnie przyjętymi standardami,
2) podatny na zmiany dokonywane przez użytkownika.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com