płaszczyzna przechodząca przez środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram i punkt obiektu.

Płaszczyzna epipolarna wyznaczona przez środki rzutów lewego i prawego zdjęcia fotogrametrycznego oraz punkt terenowy

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com