polski
English
polski
pakiet
English
package
w INSPIRE, mechanizm ogólnego stosowania na potrzeby organizowania elementów w grupy.