czuły na promieniowanie elektromagnetyczne w całym paśmie światła widzialnego, np. film panchromatyczny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com