© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

płynne przesuwanie fragmentu wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie ruchu bocznego.