różnica współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) obrazów tego samego punktu na zdjęciach fotogrametrycznych tworzących stereogram (patrz: stereogram), mierzona w kierunku prostopadłym do bazy zdjęć (patrz: baza zdjęć).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com