w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy struktury systemu i uwzględniająca klasy (patrz: klasa), ich wzajemne współdziałanie i interfejsy (patrz: interfejs), które umożliwiają to współdziałanie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com