polski
English
polski
Phare
English
Phare - Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy
program pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.