Polski Komitet Normalizacyjny działający na podstawie Ustawy o normalizacji z roku 1993 i wykonujący swoje zadania przez Komitet jako ciało kolegialne, Biuro Komitetu oraz powoływane przez Komitet - Normalizacyjne Komisje Problemowe.

Wynikiem działalności Komitetu są Polskie Normy (patrz: Polska Norma).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com