1) zbiór powiązanych danych zaopatrzony unikatową nazwą,
2) struktura danych stanowiąca zbiór uporządkowanych rekordów (patrz: rekord).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com