graficzne urządzenie wyjściowe służące do wykonywania trwałych kopii (patrz: kopia trwała) obrazów i rysunków.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com