ploter rastrowy (patrz: ploter rastrowy), który najpierw tworzy utajony obraz elektrostatyczny, a potem utrwala go na nośniku papierowym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com