w INSPIRE, obiekt przestrzenny, który przyporządkowuje wartości pewnej funkcji dla każdego położenia określonego bezpośrednio w przestrzennej, czasowej lub przestrzennoczasowej dziedzinie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com