nośnik, na którym mogą pojawiać się obrazy i rysunki, np. ekran lampy kineskopowej lub papier w ploterze.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com