polski
English
polski
powierzchnia obrazowania
English
display surface
nośnik, na którym mogą pojawiać się obrazy i rysunki, np. ekran lampy kineskopowej lub papier w ploterze.